Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Utworzono dnia 08.10.2020

Od grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Krajeńskich realizuje rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Do głównych zadań ośrodka należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Zgodnie z porozumieniem ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie strzelecko-drezdeneckim organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalności.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostaje objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W roku szkolnym 2019/2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku objęła programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” czternaścioro dzieci. Również tyle samo dzieci realizowało program w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji dziecka do programu można uzyskać pod numerem telefonu poradni 95 762 36 46.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny