Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Formy pomocy

Do zadań poradni należy:

a) diagnozowanie dzieci i młodzieży w formie:

- diagnozy psychologicznej,  pedagogicznej, logopedycznej, zawodoznawczej i rehabilitacyjnej,

b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci lub młodzieży, terapii rodziny, grup wsparcia, prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji oraz działalności informacyjno - szkoleniowej,

c) realizowanie działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych w formie:

- porad i konsultacji, udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów, udziału w zebraniach rad pedagogicznych, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji, prowadzenie mediacji, interwencji kryzysowej, działalności interwencyjno - szkoleniowej, organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,m wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w formie:

- pomocy w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki, ustalania sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,  zaplanowania form wspomagania i ich realizację a także wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny