WWRD I PROGRAM ZA ŻYCIEM

Spotkanie z Panią Tatianą Parnicką - Adach- lekarzem rehabilitacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku realizując podstawowe kierunki polityki oświatowej Państwa zorganizowała w dniu 8 maja 2014 r.  spotkanie z Panią Tatianą Parnicką - Adach - lekarzem rehabilitacji. Zaproszenie otrzymali lekarze, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele i rodzice niepełnosprawnych dzieci.Pani Doktor wygłosiła wykład pt. "Możliwości uzupełniania rehabilitacji dzieci za pomocą dostępnego sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych". Temat był pretekstem do podjęcia dyskusji o niepełnosprawności, funkcjonowaniu rodzin, edukacji dzieci, oraz możliwości dostępu do rehabilitacji w Drezdenku. Ze swojej strony mieliśmy możliwość zaprezentowania działań w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju co w środowisku lekarskim wzbudziło duże zainteresowanie. Stanowi bowiem uzupełnienie działań w ramach funduszu zdrowotnego, a jednocześnie oferuje szerszy zakres usług np. o grupę wsparcia i zajęcia grupowe dla dzieci. Stanowi również ofertę długotrwałą, gdyż na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecko może być objęte opieką od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze co służyło otwartości i podjęciu kolejnych kroków służących dalszej współpracy.


                                         (-) Daria Ćwiertnia - Paprota

                        Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

                                             w Drezdenku