WWRD I PROGRAM ZA ŻYCIEM

Informacje o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka :

-  to wielospecjalistyczne, kompleksowe  i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania
Aby skorzystać z pomocy wczesnego wspomagania rozwoju należy:

- posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- złożyć wniosek o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju

Jacy specjaliści mogą zajmować się Tobą  i Twoim dzieckiem: rehabilitant, logopeda, pedagog specjalny, psycholog.


Co powinno zaniepokoić rodziców u niemowlaka (od ur. do 1 r. ż.):

- głowa cały czas zwrócona w jedną stronę

- problemy z karmieniem (dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się)

- stały płacz, krzyk

- prężenie się, napinanie (wzmożone napięcie mięśniowe)

- asymetryczne ułożenie kończyn i tułowia

- nie może utrzymać głowy w linii ciała

- nadmierna wiotkość kończyn i ciała

- brak kontaktu wzrokowego

- dziecko zbyt spokojnie, "leniwe"

- słabo reaguje na otoczenie

- wymaga częstego bujania

- nie siada we właściwym czasie

- nie rozumie prostych poleceń

- nie wyciąga rączek do zabawek

- nie chwyta

- nie mówi pojedynczych słów

Co powinno zaniepokoić rodziców u małego dziecka (powyżej 1 roku):

- nie chodzi

- nie mówi

- wyraźnie unika kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego

- ma problemy z koncentracją uwagi (nie skupia się na żadnej czynności)

- nie reaguje na własne imię

- je wyłącznie wybrane potrawy

- jest nadwrażliwe lub niedostatecznie wrażliwe na dźwięk, dotyk

- nie zwraca uwagi na inne dzieci