Kadra

Kadra

Pracownicy pedagogiczni:

Daria Ćwiertnia - Paprota - dyrektor poradni, psycholog

 

Sabina Chełmińska - psycholog

Tomasz Wyka - psycholog

Małgorzata Szwerbel - pedagog

Katarzyna Suśniło - pedagog

Iwona Lisowska - pedagog

Justyna Roślicka - logopeda

Małgorzata Małecka - logopeda

Magdalena Borkowska - rehabilitant

 

Informacje o harmonogramie pracy poszczególnych pracowników dostępne są w sekretariacie poradni.

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

Magdalena Krysztofowicz - pracownik administracji

Agnieszka Iwańczuk  - pracownik obsługi

Jan Walkowiak - pracownik obsługi