Historia

Historia.

Z kronikarskiego obowiązku zacznę od początku. A początek był w 1 września 1978 roku. Na mocy orzeczenia Pana Władysława Kubasika powołano Poradnię Wychowawczo- Zawodową. Placówka mieściła się w Drezdenku, przy ulicy Krakowskiej 12. Pierwszym dyrektorem poradni była Pani Krystyna Dworczak. Placówką kierowały później Pani Krystyna Kuczyńska (1983-1984), Pani   Marianna Mazan (1984-2004), Pani Mirosława Jankowska (2004-2010).

Chociaż zmieniały się osoby kierujące poradnią, zmieniały się też  jej adresy- idea , aby jak najlepiej służyć środowisku poprzez dobrze przygotowaną merytorycznie kadrę pozostała niezmieniona. Nasze motto "jesteśmy po to by  rozumieć, wspierać i pomagać" realizowana jest poprzez codzienną diagnozę, terapię , konsultacje, porady, pogadanki, warsztaty i wiele innych form.

Od "zawsze" były  z nami Panie: Bożena Kubasik, która przez lata, aż do emerytury z oddaniem pracowała w sekretariacie i Pani Bronisława Czernicka, która jest z nami do dzisiaj.

Wiele niezwykłych osób przewinęło się przez naszą placówkę. Większość z nich pozostawiła po sobie ciepłe wspomnienie. Wymieńmy choćby tylko  Panie, które-oddając część siebie-pracowały w naszej poradni do jak najbardziej zasłużonej emerytury: Pani Krystyna Świerczyńska -pedagog, Pani Renata Czujko- pedagog, prekursorka badań przesiewowych dzieci 6-letnich, Pani Marianna Mazan -wieloletnia dyrektor placówki,pedagog i Pani Mirosława Jankowska- pedagog, logopeda, dyrektor do sierpnia 2010 roku.

Dzięki Pani Mirosławie, Jej zaangażowaniu i oddaniu w naszej poradni utworzony został dział wczesnego wspomagania rozwoju. Rehabilitanci, psychologowie, pedagodzy, logopedzi, w miarę swoich możliwości i umiejętności starają się wspomagać  dzieci w rozwoju, a ich rodziców w niełatwej codzienności.

Ale nasza praca to także  diagnozowanie, opiniowanie, konsultacje, terapie, pogadanki, warsztaty i inne....

 

 

 

 

 

 

 

Dla tych , którzy chcą nas odwiedzić-drzwi są otwarte. Zapraszamy.