Polecane artykuły

LINKI I RAPORTY

 

LINKI

 

 

RAPORTY

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

http://www.ko-gorzow.edu.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna

http://cke.edu.pl/ Zapisz

Polskie Towarzystwo Dysleksji

http://www.ptd.edu.pl

Program edukacyjno - terapeutyczny "Ortograffiti"

http://www.ortograffiti.pl

Ogólnopolska akcja społeczna na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

Strona Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na temat dopalaczy

http://www.dopalaczeinfo.pl

Antynarkotykowa poradnia internetowa

http://www.narkomania.org.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://oke.poznan.pl

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

http://www.womgorz.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ore.edu.pl/index.php?searchword=wczesne+wspomaganie&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search

Konwencja o prawach dziecka

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

 

Agresja i przemoc szkolna - raport o stanie badań

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/analizy/1075-agresja-i-przemoc-szkolna-raport-o-stanie-badan.html

Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Badanie%20efekt%C3%B3w%20czytania%20dzieciom%20od%20urodzenia.pdf

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/documents/raport_z_badania_suek.pdf