Profilaktyka

SZKOLENIE DOT.PROGRAMU UNPLUGGED

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Unplugged"


Chętnych nauczycieli z gimnazjów i szkół podstawowych klas IV-VI, chcących zdobyć uprawnienia do realizacji w szkołach rekomendowanego programu uniwersalnej profilaktyki uzależnień "Unplugged", zapraszamy na szkolenie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku. Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin szkolenia zostanie podany po skompletowaniu grupy. Więcej informacji w sekretariacie poradni.

Tel. 957620982


Emilia Jankowska- trener programu