Profilaktyka

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Szanowni Państwo, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku, realizując założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez grono pedagogiczne szkół, zapraszają nauczycieli i wychowawców do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia: "Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania". Tematem wiodącym sieci będą trudności wychowawcze z uczniem oraz przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom. Niezwykle istotne w pracy każdej sieci jest wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom jej uczestników, oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w codziennej praktyce szkolnej. Zatem wspólnie będziemy się zastanawiać skąd biorą się trudności z zachowaniem u uczniów i jak my, jako wychowawcy w szkole możemy sobie z takimi zachowaniami radzić.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.09.2016r o godz. 15:00, w sali sesyjnej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31.

Sabina Chełmińska i Emilia Jankowska- koordynatorzy sieci.