Oferta realizowana na terenie poradni

Oferta realizowana na terenie poradni

 *zajęcia, które wpisują się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświaty