Konsultacje

Konsultacje

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W DREZDENKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Dyrektor poradni zaprasza nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych dzieci zamieszkujących na terenie działania naszej placówki na konsultacje. Terminy spotkań ustalone zostaną z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub rehabilitantem po zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie.