Kadra

Kadra

Pracownicy pedagogiczni:

Daria Ćwiertnia - Paprota - dyrektor poradni, psycholog

 

Sabina Chełmińska - psycholog

Tomasz Wyka - psycholog

Małgorzata Szwerbel - pedagog (długotrwała nieobecność)

Emilia Jankowska - pedagog (długotrwała nieobecność)

Katarzyna Suśniło - pedagog

Marzena Dobek- Kłosińska - pedagog, logopeda

Kamila Bajko - pedagog (zastępstwo)

Iwona Lisowska - pedagog (zastępstwo)

Justyna Roślicka - logopeda

Małgorzata Małecka - logopeda

Urszula Rucińska - rehabilitant

Magdalena Borkowska - rehabilitant

 

Informacje o harmonogramie pracy poszczególnych pracowników dostępne są w sekretariacie poradni.

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

Magdalena Krysztofowicz - pracownik administracji

Agnieszka Iwańczuk  - pracownik obsługi

Jan Walkowiak - pracownik obsługi