Dział - Logopedia

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA


 1. Karmienie piersią, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę.
 2. Wczesne zrezygnowanie z butelek i smoczków.
 3. Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów.
 4. Od najmłodszych lat usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 5. Zwracanie uwagi na sposób oddychania dziecka (prawidłowy oddech przez nos, nieprawidłowy przez usta).
 6. Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny.
 7. Unikanie zdrobnień i spieszczeń.
 8. Niedopuszczanie do pojawienia się próchnicy.
 9. Zapobieganie wadom zgryzu. W razie potrzeby korygowanie nieprawidłowości.
 10. Odpowiednie wzorce językowe - do prawidłowego wykształcenia mowy dziecka niezbędny jest dobry wzór do naśladowania prawidłowej wymowy.
 11. Wykonywanie czynności przez rodzica przy jednoczesnym opowiadaniu o niej, np. "obieram marchewkę, popatrz, marchewka jest pomarańczowa i twarda".
 12. Komentowanie tego, co robi dziecko.
 13. Mówienie do dziecka wyraźnie i powoli, tak by wszystkie wypowiadane słowa były zrozumiałe.
 14. Wzmacnianie u dziecka chęci komunikowania się (chwalenie dziecka).
 15. Rozwijanie wrażliwości słuchowej, poprzez śpiewanie, słuchanie muzyki, zabawy z dźwiękami.
 16. Regularne czytanie dziecku bajek, wierszyków, wyliczanek, nazywanie tego, co widać na ilustracjach.
 17. Uczenie krótkich wierszyków na pamięć.
 18. Kontakt dziecka z rówieśnikami (zapisanie malca do przedszkola).
 19. Rozmowa z dzieckiem - buduje więź emocjonalną między nim a rodzicem.


Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową wymową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później. Pamiętaj jednak rodzicu, jeżeli masz wątpliwości, to udaj się do specjalisty.

Życzymy wszystkim osiągnięcia celu i pięknej wymowy.