Polecane artykuły

Wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

UL. KOŚCIUSZKI 31 ( RATUSZ - BYŁE LICEUM MEDYCZNE )

DREZDENKO


GODZINY OTWARCIA

8.00-16.00

TEL. 95 762 09 82 / 95 762 36 40


Wczesnym wspomaganiem rozwoju  mogą być objęte dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność: z ryzyka okołoporodowego, przedwcześnie urodzone, z mózgowym porażeniem dziecięcym, po wypadkach, z uszkodzeniami CUN oraz z innymi deficytami rozwojowymi.

Dzieci i rodzice są pod opieką:

  • Psychologa
  • Oligofrenopedagoga
  • Logopedy
  • Rehabilitanta

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Diagnoza oraz terapia odbywa się na wniosek rodzica i jest w pełni bezpłatna.